Pouczenie o odstąpieniu od umowy

1. Macie Państwo prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zamówionych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki.

2. W celu odstąpienia od umowy należy odesłać do nas produkt (nienoszący żadnych śladów używania) wraz z podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu (wzór dostępny jest tutaj) w ciągu 14 dni od zakupu na następujący adres: Instoya sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa.

3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Państwa oświadczenia wraz z produktem przed upływem tego terminu (liczy się data nadania listu).

4. Odstąpienie nie zostanie zaakceptowane, jeśli odesłany produkt będzie naruszony, produkt będzie znajdować się w nieoryginalnym opakowaniu lub będzie nosił inne znamiona użytkowania.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia pełen zwrot pieniędzy nastąpi w sposób w jaki została dokonana płatność lub w wyjątkowych przypadkach przelewem na wskazany przez Państwa rachunek bankowy. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 7 dni od otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży wraz z produktem.

6. Nie ponosimy odpowiedzialności za opłaty związane ze zwrotem produktu. Wszelkie koszty związane ze zwrotem produktu ponosi klient.

7. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:

  • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;